ATA Silkeborg er etableret i Børne- Familiesektionen som en matrixenhed under Familie- og Ungekontakten.

ATA har til formål, at være med til, at kunne undgå eller minimere anbringelser af børn og unge i Silkeborg kommune. Undersøgelser viser, at det ikke nødvendigvis lykkedes at opnå en vellykket anbringelse. Derfor tror vi på, at vi gennem en helhedsorienteret indsats, hvor der ydes koordinerende, behandlende og praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, kan medvirke til, at forældrene opnår de nødvendige forældreredskaber der fremmer børnenes trivsel og tryghed i en sådan grad, at anbringelse undgås eller vil forekomme mere nænsom.