Familie- og Ungekontakten har en Facebook side.

Vi kan ikke garantere, at indholdet er ajour, ej heller at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for personalets holdninger eller meninger.

Det primære formål for Facebooksiden er invitationer til fællesarrangementer samt deling af fotos fra diverse arrangementer.

Facebooksiden er ikke en primær kommunikationsvej men et supplement til allerede eksisterende.