Familie- og Ungekontakten har til hus på Aldersrovej i Silkeborg.

Årligt har vi omkring 650 indsatser for familier.

Familie- og Ungekontakten omfatter 67 medarbejdere der altid er opsøgende på ny viden, med henblik på at udvikle vores indsatser.

Vi arbejder ud fra en systemisk, relationel tilgang med fokus på hvad, der kan støtte forældrene i at se, forstå og imødekomme deres børns behov for omsorg og stabilitet.

Vores vigtigste opgave er at støtte en forandring og udvikling i familier, med henblik på at fremme trivsel og udvikling hos børn. Vi har den holdning, at familierne er eksperter i deres eget liv, og vores opgave i Familie – og Ungekontakten, er at yde hjælp til selvhjælp, så vi sikrer at familien selv kan tage vare på en positiv udvikling.

Når vi er i kontakt med en familie, er det vores mål at inddrage og aktivere de ressourcer, der er i barnets / den unges og familiens netværk. Vi vægter samarbejdet med det professionelle netværk højt og har blik for at inddrage ressourcer blandt frivillige organisationer.

Vi udvikler hele tiden vores tilbud og indsatser, så de passer til de behov familierne har og de ydelser Familierådgivningen, bestiller hos os.