Vi er en organiseret enhed, hvor Silkeborg kommunes ambulante indsatser i Familie- Børnehandicap er blevet samlet. Tidligere hed vi UngeCentret, Familiecenter samt Råd & Vejledning. Nu hedder vi Familie- og Ungekontakten

I Familie- og Ungekontakten er vi ca. 65 ansatte fordelt i 6 teams, med en bred viden og erfaring på familie-, børne- og ungeområdet. Vi har til huse på Aldersrovej 1-3 i Silkeborg. 

Vores vigtigste opgave er at støtte en forandring og udvikling i familier, med henblik på at fremme trivsel og udvikling. Vi har den holdning, at familierne er eksperter i deres eget liv, og vores opgave er at yde hjælp til selvhjælp så vi sikrer, at familien bliver i stand til at tage vare på en positiv udvikling. 

Når vi er i kontakt med en familie, er det vores mål at inddrage og aktivere de ressourcer, der er i barnets / den unges og familiens netværk. Vi vægter samarbejdet med det professionelle netværk højt og har øje for at inddrage ressourcer blandt frivillige organisationer. 
Vi udvikler hele tiden vores tilbud og indsatser, så de passer til de behov familierne har og de ydelser Familierådgivningen, bestiller hos os.