Fælles for vores tilbud om rådgivning, er at de begge er anonyme og gratis.

Det ene rådgivningstilbud (den åbne rådgivning) er et tilbud til familier, børn og unge i Silkeborg Kommune der har brug for at drøfte problemer og bekymringer med en familiekonsulent fra Familie- og Ungekontakten.

Det andet rådgivningstilbud (rusrådgivning) er et tilbud for unge og deres pårørende, hvor den unge under 18 år har problemer med alkohol eller andre euforiserende stoffer.

Den åbne rådgivning (link)

Rusmiddelrådgivning (link)