I Familie- og Ungekontakten tror vi på, at der i det nære netværk ofte findes ressourcer, der kan inddrages og blive en støtte for familien. Når det findes relevant og forudsat at familien også synes om ideen, vil vi samarbejde med familiens netværk.

Vi har også positive erfaringer med at samarbejde med flere frivillige organisationer - et sådant samarbejde kan rumme gode muligheder for at supplere støtten fra Familie- og Ungekontakten. Familien skal give samtykke til at inddrage frivillige organisationer i samarbejdet.

Vi er samtidig meget opmærksomme på, at frivilligindsatsen ikke på nogen måde skal erstatte vores ansvar og forpligtigelser som offentlig myndighed og opgaveløser.