Vores vision er:

  • at børn, unge og familier i størst mulig grad bliver livsduelige og indgår i meningsfulde fællesskaber.
  • at borgeren har en oplevelse af en professionel, sammenhængende indsats.
  • at vi reagerer hurtigt, når vi får kendskab til, at børn og unge har brug for støtte og vi iværksætter relevant hjælp.
  • at være i løbende dialog med familien om, hvordan vi bedst muligt understøtter en positiv udvikling.
  • at vi tilpasser kontinuerligt den igangværende indsats, således at vi hele tiden har for øje at understøtte familien i at mestre eget liv.
  • at vi i et samarbejde understøtter vi forældre, børn, og unge til at skabe forandring og øget trivsel i eget liv.