Familie- og Ungekontakten er ikke et sted hvor man som borger kan møde op uden forudgående aftale. For at få den fornødne hjælp, skal man være visiteret af myndighed.

Målet med en visitation til Familie- og Ungekontakten, er at arbejde med de specifikke udfordringer som den enkelte har. I den sammenhæng, har familierådgiveren og den unge / familien udarbejdet en handleplan som vi i Familie- og Ungekontakten arbejder ud fra.

De paragraffer man kan blive visiteret ud fra, er de som kan ses ved at klikke her (link).