Byrådet er Silkeborg Kommunes øverste myndighed, hvor alle folkevalgte politikere fra de forskellige partier er repræsenteret. Byrådet har det overordnede politiske og økonomiske ansvar for kommunens drift og udvikling.

Silkeborg Kommune er delt op i flere afdelinger, der arbejder med alt lige fra daginstitutioner, skoler, plejecentre, sundhed, handicap og psykiatri over økonomi, teknik og miljø til beskæftigelse og fritid. Tilsammen løser afdelingerne alle de kommunale opgaver, som silkeborgenserne har brug for, og som får byen til at fungere.

Familie- og Ungekontakten er organiseret under Børne- Familieafdelingen med en direktør, en Børne- og Familiechef, og med Lone Baggersgaard Pedersen som vores sektionsleder.

I Familie- og Ungekontakten består ledelsen af daglig leder Dorthe Mønsted, og tre teamledere, Jette Godsk, Gitte Knudsen og Søren Stenvang. De tre teamledere har hver især 2 teams under sig, altså i alt 6 teams.

I Familie- og Ungekontakten er vi omkring 65 ansatte fordelt på ledelse, pædagogisk og administrativt personale.