Indholdet på denne hjemmeside gøres offentligt tilgængeligt i oplysningsøjemed.

Familie- og Ungekontakten tilstræber, at indholdet er ajour, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for personalets holdninger eller meninger.

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider tilvejebragt af tredjemand, over hvilke Familie- og Ungekontakten ikke har kontrol.

Familie- og Ungekontakten tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesiden ikke indeholder virus, orm, trojanske heste eller lignende. Vi garanterer imidlertid ikke, at hjemmesiden er fri for sådanne skadelige programmer og fraskriver os hermed ethvert ansvar for tab som følge af skadelige programmer, som er modtaget fra hjemmesiden eller via filer, som kan downloades fra hjemmesiden.

Spørgsmål af henholdsvis teknisk eller indholdsmæssig karaktér, kan ske til Familie- og Ungekontaktens webmaster, som herefter vil besvare henvendelsen hurtigst muligt, subsidiært videreformidle henvendelsen til rette vedkommende.

Marts 2021
Webmaster Rasmus Haugaard - Juncher