Stepping Stones Gruppe

Et tilbud til forældre til et barn med fysisk og/psykisk handicap, og hvor barnet er i alderen 2 til 12 år.
Gruppeforløbet er en forebyggende indsats.

Gruppeforløbet er en del af Stepping Stones programmet, som er et evidensbaseret forældretræningsprogram for forældre, der har et barn med fysisk og/eller psykisk handicap i alderen 2 - 12 år.

Formålet er at give forældre, der har et barn med handicap, redskaber og mestringskompetencer til at håndtere deres familieliv bedre. Ønsket er at støtte op om et familieliv, der er mindre stress- og konfliktfyldt, at forældre i højere grad kan støtte deres børn med handicap og evt. søskende i div. læringsprocesser og generel livsførelse.

I Stepping Stones Gruppeforløb arbejder vi bl.a. med en målsætning om at: 

 • Etablere en tidlig indsats 
 • Øge forældrenes viden og selvtillid ift. at håndtere adfærd der kan udfordre 
 • Understøtte forældre i at sætte grænser på en hensigtsmæssig måde
 • Reducere stress hos forældre og børn
 • Sikre relevant og tilpasset støtte 

 

Hvem kan deltage i Stepping Stones Gruppeforløb?  

 • Det kan forældre til et barn i alderen 2 til 12 år, med forsinket udvikling, kommunikative og sociale udfordringer og adfærd der udfordrer
 • Som udgangspunkt deltager både mor og far – eller anden primær omsorgsperson   

 

Hvad kræver det at deltage i Stepping Stones Gruppeforløb?

 • En grundlæggende viden om jeres barns diagnose/funktionsnedsættelse
 • Et ønske om forandring, nytænkning og nye strategier i relationen med barnet
 • Deltagelse i det antal mødegange, som programmet indeholder
 • Aktiv deltagelse
 • Udfyldelse af de skemaer, der er relevante i forløbet
 • Arbejde med de nye strategier derhjemme imellem de enkelte mødegange
 • Om muligt, at begge forældre deltager i alle mødegange
 • At familien visiteres af en familierådgiver 

   

Hvad indeholder Stepping Stones Gruppeforløbet

 • Der er 6 mødegange a 2½ time hvor man mødes med undervisere og andre forældre i en lignende situation
 • Derudover vil der være 3 tlf. samtaler a ca. 15-30 min. Varighed hvor i taler om hvordan det går med at anvende ”de nye strategier” hjemme hos jer
 • Håndtering af stress og konflikter i hele familien, parforholdet og i forhold til søskende
 • At tage vare på forældrenes voksenliv, så der bliver mere energi til forældreskabet og tid til at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet
 • Udvikling af planer til at håndtere de svære situationer 

 

Eksempler på fokuspunkter fra Stepping Stones Gruppeforløb:

 • Nye strategier i hverdagen til at håndtere barnets udfordringer, blandt andet øget fokus opmuntring og anerkendelse af barnets positive handlinger
 • Håndtering af stress og konflikter i hele familien, parforholdet og i forhold til søskende
 • At tage vare på forældrenes voksenliv, så der bliver mere energi til forældreskabet og tid til at deltage i aktiviteter udenfor hjemmet
 • Udvikling af planer til at håndtere de svære situationer

 

Praktisk 

 • Gruppeforløb gennemføres over 5 mødegange af ca. 3 timers varighed
 • Forløbet udbydes af Familie og Børnehandicap, Silkeborg kommune.
  (I forlængelse af de fysiske møder tilbydes 3 telefonsamtaler samt en eventuel afslutning, som kan foregå fysisk).
 • Forløbet afholdes centralt i Silkeborg
 • Forløbet gennemføres på hverdage.