Stepping Stones Seminar

Et tilbud til forældre til et barn med fysisk og/eller psykisk handicap, og hvor barnet er i alderen 2 til 12 år.

Seminar er et forebyggende tilbud, som rummer 3 temaarrangementer. 
Arrangementet udbydes af Familie og Børnehandicap, Silkeborg kommune. 

Seminar er en del af Stepping Stones, som er et evidensbaseret forældretræningsprogram for forældre, der har et barn med handicap i alderen 2 - 12 år. Formålet er at give forældre, der har et barn med handicap, redskaber og mestringskompetencer til at håndtere deres familieliv bedre. Ønsket er at støtte op om et familieliv, hvor der er mindre stress- og konfliktfyldt, at forældre i højere grad kan støtte deres børn med handicap og evt. søskende i div. læringsprocesser og generel livsførelse. 

I Stepping Stones Seminar arbejder vi bl.a. med en målsætning om: 

 • Tidlig indsats 
 • Øge forældrenes viden og selvtillid ift. at klare adfærd der kan udfordre 
 • Understøtte forældre i at sætte grænser på en hensigtsmæssig måde
 • Reducere stress hos forældre og børn
 • Sikre relevant og tilpas støtte 

 

Hvem kan deltage i Stepping Stones Seminar?  

 • Det kan forældre til et barn i alderen 2 til 12 år, med fysisk og/eller psykisk handicap, kommunikative og sociale udfordringer og adfærd der udfordrer
 • Som udgangspunkt opfordrer vi til at både mor og far deltager – eller anden primær omsorgsperson.   

 

Hvad indeholder Stepping Stones Seminar forløbet? 

 • Der er fokus på 3 temaer (et tema pr. mødegang)
  • 1. Møde: Den positive forældrerolle
  • 2. Møde: Lære barnet nye færdigheder
  • 3. Møde: forandring af adfærd som udfordrer

Seminaret afvikles som en blanding af introduktion til grundprincipper om forebyggelse og håndtering af typiske problemer og om generelle emner vedrørende forældrerollen. Der er rådgivning og information til forældrene, forældrehæfter med tips, mulighed for at møde andre familier, samt debat og spørgetid ved inddragelse af deltagerne.

 

Praktisk

 • Seminar gennemføres over 3 mødegange af ca. 1½-2 timers varighed
 • Afholdes af Familie- og Ungekontaktens Stepping Stones instruktører