Skip til hoved indholdet
  Hjem Indsatser Integrationsvejledning

Integrationsvejledning

Målgruppe:

Flygtningefamilier med børn under 18 år, der er inden for integrationsperioden. Tilbuddet er en forebyggende og helhedsorienteret indsats som iværksættes efter Servicelovens § 11.

Formål:

Formålet er at understøtte børn og unges trivsel og udvikling og tilbyde flygtningefamilier gode forudsætninger for at blive godt integreret i Danmark.

Indhold: 

Indsatsen retter sig primært mod børnenes trivsel og integration – samt familien som helhed. Indsatsen sker primært ved hjemmebesøg og ved møder med relevante samarbejdspartnere. 

Lokalitet:

Foregår i hjemmet hos familien.

Personale:

Familie- og Ungekonsulent / Integrationsvejleder

Visitation:

I Silkeborg Kommune tilbydes flygtningefamilier med børn under 18 år en integrationsvejleder, når de ankommer til kommunen.

Ramme:

Tilbuddet tilbydes indenfor den 3-årige integrationsperiode, som er gældende efter den først ankomne forældres ophold i DK og dermed ikke den samlede families ankomst til Danmark.

Ydelsesbeskrivelse:

Indsatsen kan indeholde:

 • Støtte familierne i at skabe struktur og forudsigelighed i deres hverdag
 • Praktisk og pædagogisk støtte i forhold til en konkrete problemstillinger (Fx tøj, madpakke, aflevering, forældreintra, samarbejde med skole (børnehave / dagpleje)  
 • Rådgivning og vejledning i forældrerollen i det danske samfund, herunder krav og forventninger til samarbejde med daginstitution og skole
 • Vejledning i børnesyn i en dansk kontekst, herunder børneopdragelse, udvikling og læring
 • Støtte til at håndtere problemer i forholdet mellem børn/unge og forældre 
 • Rådgivning og vejledning om det danske samfunds opbygning, herunder demokrati, love og regler
 • Vejledning i danske normer, værdier og forventninger
 • Støtte til at forstå og handle på post
 • Vejledning og støtte til samarbejde og kontakt med sundhedssystemet (hospitaler, læger, tandlæger)
 • Vejledning og støtte til etablering af sociale netværk (frivillighed, foreningsliv og fritidsinteresser)
 • Introduktion til nærmiljøets tilbud og muligheder f.eks. legepladser, indkøb, svømmehal, bibliotek mm
 • Individuelle trivselssamtaler med børn og forældre
 • Afdækning af eventuelle traumer og videreformidle yderligere behov for støtte
 • Støtte til at tackle livet som flygtning, med alt hvad der følger med. F.eks. adskillelsesprocessen, kulturforskel, tab, håb, mestring af eget liv igen 
 • Deltagelse i samarbejdsmøder - Familieafdeling, jobcenter, psykiatri, skole-hjem samtaler m.m.
 • Koordinerende og formidlende støtte mellem familie og omgivelser efter behov

Tilbagerapportering:

Kort tematisk tilbagerapportering.

Lovgrundlag:

§ 11.3

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75