Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser

Indsatser

Anonym rådgivning

Anonym rådgivning for børn og unge og forældre (§ 11.2)

Anonym rådgivning RUS

Rusmiddelsbehandling for børn og unge op til 18 år.

Gruppe tilbud

Et udvalg af de gruppetilbud der udbydes

Integrationsvejledning

Formålet er at understøtte børn og unges trivsel og udvikling og tilbyde flygtningefamilier gode forudsætninger for at blive godt integreret i Danmark.

Integrationsvejledning

Flygtningefamilier med børn under 18 år

Kontaktperson efter det 18. år / Efterværn

Unge mellem 18 - 22 år, som efter det 18. år fortsat har behov for vejledning og rådgivning om arbejde, uddannelse, fritid m.v.

Kontaktperson

Formålet med indsatsen er at understøtte den unge i at bevare eller etablere tilknytning til skole, fritidsliv og meningsfulde fællesskaber. Der er fokus på at tilegne sig færdigheder i forhold til at mestre et selvstændigt liv.

Psykologbehandling ifm. ophold på krisecenter

Akut krisehjælp, krisebearbejdning og støtte til afklaring

Praktisk og pædagogisk støtte (ATA)

At styrke barnets udvikling og trivsel, at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov og at bevare familien samlet.

Rusmiddelsbehandling for børn og unge op til 18 år

At de unge arbejder med / kommer ud af deres misbrug, samt tilbagefalds forebyggelse.

Støttet samvær

Støtten er til forældre, der har deres barn anbragt uden for hjemmet og er primært rettet mod de forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet.

Tryg mødregruppe

Tilbuddet gives i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Familie- og Ungekontakten.

Undersøgelser som supplement til Børnefaglig undersøgelser

Der er særligt fokus på forældrenes mentaliseringsevne (Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd med fokus på tanker, følelser og hensigter - og hvordan disse påvirker en adfærd).

Overvåget samvær

Anbragte børn og unge, som skal have samvær med en eller begge deres forældre. Det overvågede samvær etableres med hensyn til barnet eller den unge.

Unge under 18 år anbragt på eget værelse

Formålet med indsatsen er at understøtte den unge i at bevare eller etablere tilknytning til skole, fritidsliv og meningsfulde fællesskaber.

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75