Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Kontaktperson efter det 18. år / Efterværn

Kontaktperson efter det 18. år / Efterværn

Målgruppe:

Unge mellem 18 - 22 år, som efter det 18. år fortsat har behov for vejledning og rådgivning om arbejde, uddannelse, fritid m.v.

Hjælpen tilbydes når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået hermed.

Formål:

Hjælpen skal bidrage til en god overgang til en selvstændig tilværelse og herunder have fokus på at understøtte den unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold, f.eks. anskaffelse af selvstændig bolig.

Indhold:

Med afsæt i handleplansmålene og i dialog med den unge understøttes personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der gør den unge i stand til, på en konstruktiv måde at håndtere de udfordringer, som de møder alene og i de fællesskaber, de indgår i.

Vi benytter ofte en praktisk tilgang gennem f.eks. spil, naturoplevelser, fælles arrangementer eller sport, mens vi i andre sammenhænge bruger samtale eller undervisning.

Lokalitet:

Hos Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg.

Personale:

Familie- og Ungekonsulent.

Visitation:

Henvisning fra Familierådgivningen.

Ramme:

Udgangspunktet er op til 9 måneder.

Tilbagerapportering:

Efter 3 måneder leveres status jf. skabelon (herefter hver 6. måned).

Lovgrundlag:

§ 76.2

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75