Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Overvåget samvær

Overvåget samvær

Målgruppe:

Anbragte børn og unge, som skal have samvær med en eller begge deres forældre. Det overvågede samvær etableres med hensyn til barnet eller den unge.  Beslutning om overvåget samvær er truffet af kommunens Børn og Unge udvalg.

Formål:

At støtte forældrene og barnet, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet, så det bliver en positiv oplevelse for både forældre og barn.

Af handleplanen fremgår formålet med støtten, hyppighed, varighed, deltagere samt samværssted.  

Indhold: 

Familie - og Ungekonsulenten deltager som observatør og griber ind, hvis det er nødvendigt af hensyn til barnet eller den unge. Konsulenten kan om nødvendigt afbryde samværet, hvis det er påkrævet af hensynet til barnet eller den unge. Konsulenten er tilstede under hele samværet.

Der skal være klarhed om konsulentens kontrolfunktion og det er vigtigt, at Familierådgiveren har informeret forældrene om konsulentens rolle. Der skal efter hvert samvær udfyldes et tilbagerapporteringsskema, som sendes til Familierådgiveren.

Lokalitet:

Oftest hos Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg.

Personale:

Familie- og Ungekonsulent.

Visitation:

Henvisning fra Familierådgivningen.

Ramme:

Familierådgiveren fastsætter hyppighed og varighed for støtten. 

Tilbagerapportering:

Der udarbejdes skriftlig tilbagerapportering efter hvert samvær jf. skabelon

Lovgrundlag:

§ 71,3

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75