Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Praktisk og pædagogisk støtte (ATA)

Praktisk og pædagogisk støtte (ATA)

Målgruppe:

Børnefamilier, som har behov for støtte af mere praktisk karakter, og hvor der er bekymring for børnenes udvikling. Det er en forudsætning, at familien ønsker at skabe en forandring i deres familiemæssige forhold, og at det vurderes, at støtten vil kunne bedre familiens trivsel.

Formål: 

At styrke barnets udvikling og trivsel, at sikre at forældrene med støtte kan tilgodese barnets behov og at bevare familien samlet.

Indhold:

Samarbejdet med familien tager afsæt i familiens ressourcer, erfaringer og ønsker for fremtiden som er nærmere defineret i en handleplan udarbejdet i dialog med Familierådgivningen. 

Ved indsatsens start laves der, sammen med familien, aftaler om forløbets indhold.

Støtten retter sig mod forældrenes samspil med barnet. Støtten kan også bestå i at hjælpe familien med at skabe overblik og struktur i hverdagen. Særligt har vi fokus på at understøtte en stabil tilknytning til skole og dagtilbud.  Ofte er der behov for, at Familie¬ - og Ungekonsulenten agerer rollemodel, og viser hvordan forskellige situationer kan håndteres. 

Andre forældre har behov for, at de støttes i at udføre deres forældreopgaver. Det kan også dreje sig om støtte til at børnene kommer i fritidsaktiviteter, lægebesøg, træning i at tage på ture for at bryde en evt. isolation m.v. Der kan være behov for at ledsage forældrene til møder vedr. børnene. Offentlige og private netværk inddrages.  

Lokalitet:

Primært i familien eget hjem, eller hos Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg.

Personale:

Familie- og Ungekonsulent.

Visitation:

Henvisning fra Familierådgivningen.

Ramme:

Opfølgning efter 3 måneder. Herefter hver 6. måned (eller efter aftale).

Tilbagerapportering:

Efter 3 måneder leveres status jf. skabelon (herefter hver 6. måned)

Lovgrundlag:

§ 52.3.2

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75