Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Psykologbehandling ifm. ophold på krisecenter

Psykologbehandling ifm. ophold på krisecenter

Målgruppe:

Alle børn, som ledsager moderen under ophold på kvindekrisecenter.

Formål: 

Akut krisehjælp, krisebearbejdning og støtte til afklaring.

Indhold:

Råd og vejledning ved etablering af et liv uden vold, pædagogiske aktiviteter, samtaler og krisebearbejdning.

Hjælpen tilbydes oftest ved inddragelse af moderen.

Lokalitet:

Samtalerne afholdes på Kvindekrisecentret eller hos Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg. 

Personale:

Psykolog.

Visitation: 

Telefonisk kontakt mellem krisecenter og sektionspsykolog. Krisecenter sender henvisningsskema til Familie- og Ungekontakten.

Ramme:

Behandling kan variere mellem 4 - 10 timer, afhængigt af barnets behov.

Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed.

Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Tilbagerapportering:

Ingen.

Lovgrundlag:

§ 109.5

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75