Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Rusmiddelsbehandling for børn og unge op til 18 år

Rusmiddelsbehandling for børn og unge op til 18 år

Formål:

At de unge arbejder med / kommer ud af deres misbrug, samt tilbagefalds forebyggelse.

Indhold:

Den overordnede behandlingsmetode er MOVE som består af Kognitiv adfærdsterapi og den motiverende samtale(MI).

Under den motiverende del af behandlingen, er rammerne for samtalerne fleksible og tager udgangspunkt i den unges behov. Når der vurderes, at den unge er motiveret til at begynde behandlingen og kan deltage i en samtale på minimum 45 minutter, skal samtalerne afholdes hos Familie- og Ungekontakten.

Den unge skal selv komme ind i Familie- og Ungekontakten til samtaler.

Lokalitet:

Hos Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg. 

Visitation:

Henvisning fra Familierådgivningen. eller via aftaler direkte med rusmiddelbehandler (ofte i forbindelse med anonyme rådgivnings samtaler som er aftalt ved henvendelse til den anonyme rådgivning telefon)

Ramme:

Samtalerne foregår ugentlig. Forløbet inddeles i to dele; den motiverede samtale som kan vare op til 12 uger, hvorefter behandlingen går i gang, som kan vare op til 36 uger.

Tilbagerapportering:

Når et forløb bliver afsluttet, vil der blive udarbejdet en status på udbyttet af behandlingen. Status vil typisk omhandle stabilitet i fremmøde og motivation, ikke omfanget af den unges forbrug. Den unge vil altid være bekendt med indholdet af status.

Lovgrundlag:

§ 11.3 og § 52.3.6

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75