Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Støttet samvær

Støttet samvær

Målgruppe:

Støtten er til forældre, der har deres barn anbragt uden for hjemmet og er primært rettet mod de forældre, der har brug for råd og vejledning under samværet. 

Formål:

At støtte forældrene og barnet, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet, så det bliver en positiv oplevelse for både forældre og barn. Af handleplanen fremgår formålet med støtten, hyppighed, varighed, deltagere samt samværssted. 

Indhold: 

Støttet samvær er både til forældre og barnet / den unge. 

Støtten kan tilrettelægges, så den foregår umiddelbart før, under og efter samværet. 

Lokalitet:

Efter aftale.

Personale:

Familie- og Ungekonsulent.

Visitation:

Henvisning fra Familierådgivningen.

Ramme:

Er oplyst i handleplan.

Tilbagerapportering:

Det er en frivillig ordning, og der skal ikke laves samværsbeskrivelser. Forældrene kan til enhver tid sige "nej tak" til støtten.

Der kan ved afslutningen laves en kort sammenfatning af forløbet. 

Lovgrundlag:

§ 71.2

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75