Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Tryg mødregruppe

Tryg mødregruppe

Målgruppe:

Kommende mødre, og mødre med spædbørn, som har eller har haft udfordringer i livet og som kan have gavn af et trygt fællesskab. Tilbuddet gives i et samarbejde mellem Sundhedsplejen og Familie- og Ungekontakten.

Formål: 

Formålet er at du som mor oplever et godt fællesskabet med andre mødre som er samme sted i livet. Fælleskabet kan bl.a. styrke dig i rollen som mor, give netværk, læring og mulighed for spejling i andre mødre.

Indhold:

Vi mødes med vores børn og deler oplevelser og erfaringer med hinanden. Der vil være korte relevante oplæg om børn, moderskab, parforhold og familieliv, som vi sammen drøfter. Indimellem får vi besøg af jobkonsulent, UU-vejleder, musikpædagog mm. Herudover har vi mulighed for at tage på ture ud af huset. F.eks. på legepladsen, i skoven eller på børnebiblioteket.

Lokalitet:

Hos Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg.

Personale:

Familie- og Ungekonsulenter samt sundhedsplejersker.

Visitation:

Gruppen har løbende optag med op til 8 deltagere på hvert hold. Du kan starte når du er gravid og fortsætte indtil dit barn er startet i pasning eller til det er fyldt 1 år. Hvis du har lyst til at deltage i gruppen, vil du blive indbudt til at besøg hvor du kan hilse på de andre mødre samt gruppelederne. Deltagelse bliver bevilget gennem familierådgivningen igennem § 11.3 Hvis du er interesseret og gerne vil vide mere, så tal med din sundhedsplejerske eller din familiekonsulent.

Ramme:

Vi mødes ugentligt mandag eller onsdag fra kl. 9.30 – 11.30 i Annekset på Aldersrovej

Tilbagerapportering:

Der bliver sendt en kort tilbagerapportering til din familierådgiver, når du afslutter forløbet

Lovgrundlag:

SL § 11.3 / § 11.7 / § 52.3.3

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75