Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Undersøgelser som supplement til Børnefaglig undersøgelser

Undersøgelser som supplement til Børnefaglig undersøgelser

I forbindelse med, at Familierådgivningen udarbejder en børnefaglig undersøgelse, kan et pædagogisk-psykologisk undersøgelsesforløb indgå som supplement til den samlede undersøgelse. Undersøgelsen tager afsæt i samspillet mellem børn og deres omsorgsperson(er).

Der er særligt fokus på forældrenes mentaliseringsevne (Mentalisering er at forstå egen og andres adfærd med fokus på tanker, følelser og hensigter - og hvordan disse påvirker en adfærd).

Undersøgelsen kan afdække barnets og forældrenes tænkning, følelsesmæssige ressourcer og udfordringer og munder ud i en vurdering af forældrenes mentaliserings- og omsorgsevne i relation til barnets udfordringer og behov. Derudover udarbejdes en beskrivelse af forældrenes udviklingsmuligheder.

I undersøgelsesforløbet kan forskellige samspilsaktiviteter indgå, observation, video, interview, forskellige psykologiske test mv. Undersøgelsesforløbet tilrettelægges på baggrund af det enkelte barns behov. På baggrund af dette, udarbejdes vurdering og konklusion. 

Det er herefter op til Familierådgivningen at beslutte hvad, der efterfølgende bliver sat i værk. Dette sker i dialog med forældrene.

Lokalitet:

Primært i familien eget hjem, eller hos Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg.

Personale:

Familie- og Ungekonsulent samt sektionspsykolog.

Visitation:

Henvisning fra Familierådgivningen.

Ramme:

Undersøgelsesforløb tilrettelægges individuelt, men tager typisk 3 måneder. 

Tilbagerapportering: Der udarbejdes en statusattest med samlet vurdering og konklusion med beskrivelse af forandringsmuligheder hos forældrene.

Lovgrundlag:

§ 50

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75