Skip til hoved indholdet
    Hjem Indsatser Unge under 18 år anbragt på eget værelse

Unge under 18 år anbragt på eget værelse

Målgruppe:

Unge under 18 år som er anbragt på eget værelse.

Formål:

Formålet med indsatsen er at understøtte den unge i at bevare eller etablere tilknytning til skole, fritidsliv og meningsfulde fællesskaber.

Der er fokus på at tilegne sig færdigheder i forhold til at mestre et selvstændigt liv. Samtidig støttes den unge i at bevare sin tilknytning til familien eller andet netværk.

Indhold: 

Vi arbejder med udgangspunkt i handleplansmålene på at de unge, i et samarbejde, udvikler personlige, sociale og faglige egenskaber og kompetencer, der gør dem i stand til på en konstruktiv måde at håndtere de udfordringer, som de møder alene og i de fællesskaber, de indgår i.

Vi benytter i nogen opgaver en praktisk tilgang gennem f.eks. spil, naturoplevelser, fælles arrangementer eller sport, mens vi i andre bruger samtale eller undervisning.

Lokalitet:

Primært i den unges nærmiljø, alternativt hos
Familie- og Ungekontakten på Aldersrovej 1 - 3, 8600 Silkeborg. 

Personale:

Familie- og Ungekonsulenter.

Visitation:

Henvisning fra Familierådgivningen.

Ramme:

Udgangspunktet er op til 9 måneder.

Tilbagerapportering:

Efter 3 måneder er der status møde, herefter er det hver 6 måned.

Lovgrundlag:

§ 52.3.7

FUK  |  Familie- og Ungekontakten
Aldersrovej 1 - 3
8600 Silkeborg

Telefon: 89 70 52 75